1. Kỉ niệm ngày quốc tế xóa nạn mù chữ 8/9/2022

2. Nghệ An: sớm đón học sinh vùng cao đến trường

3. Học sinh lớp 10 một số khối chuyên chỉ học ba môn lựa chọn

4. Thái Bình: trao 308 suất quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn