Điều cần nhớ dành cho doanh nghiệp start-up

Thật không dễ dàng khi bước chân vào thế giới khởi nghiệp, tất cả mọi thứ đều phải hi sinh rất nhiều để đạt được mục tiêu. Vậy, những doanh nghiệp trẻ cần trang bị những gì để theo kịp và đáp ứng được xu thế phát triển nhanh như vũ bão hiện nay?