Bạn đã biết tuyệt chiêu viết chữ in đậm trên Facebook này chưa?

Viết chữ in đậm trên facebook không chỉ nhấn mạnh keyword, làm nổi bật nổi dung cần truyền tải mà đặc biệt gây ấn tượng cho người xem. Bạn đã biết những mẹo nhỏ này chưa?