#

Tại sao phải tu

Bích Châu
Bài viết: 2067

Tại sao ng­ười ta lại đi tu? cuộc đời này tuy phải bon chen nh­­ưng chẳng phải vẫn đẹp lắm sao?