Miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, không khí lạnh kèm theo mưa rét

Dự kiến từ đêm 21/11 đến ngày 1/12/2020, miền Bắc dự báo thời tiết 10 ngày tới nhiệt độ giảm sâu, không khí lạnh kèm theo mưa rét