Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Sáng 01/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 – 2020.