1. Hội khuyến học Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc.

2. Hội Khuyến Học Tỉnh Hà Nam trao thưởng và học bổng cho gần 200 học sinh và giáo viên.

3. Phát động tháng khuyến học Nghệ An năm 2022.