Thỏa thuận sử dụng

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Https://thucte.vn/

 

I. Nội dung và điều khoản sử dụng dịch vụ mạng xã hội Https://thucte.vn/

1. Nội dung dịch vụ mạng xã hội Https://thucte.vn/

- Mạng xã hội Https://thucte.vn/cung cấp dịch vụ trao đổi, chia sẻ thông tin về quê hương, đất nước và con người Việt Nam thông qua công cụ chat bằng kí tự, chia sẻ hình ảnh và các dạng thông tin số khác.

- Mạng xã hội Https://thucte.vn/cho phép người dùng truy cập và sử dụng mạng xã hội trên website hoặc/và trên các ứng dụng phát triển trong tương lai.

2. Điều khoản sử dụng

- Để truy cập và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Https://thucte.vn/, người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà Https://thucte.vn/liên kết, tích hợp.

- Khi truy cập, sử dụng Mạng xã hội Https://thucte.vn/bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Https://thucte.vn/thì người sử dụng cũng phải tuân theo Thoả thuận này.

 - Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người sử dụng, Mạng xã hội Https://thucte.vn/ không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Https://thucte.vn/ có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Https://thucte.vn/sẽ công bố rõ trên trang chủ của mạng xã hội về những thay đổi, bổ sung đó để người sử dụng được biết và tuân thủ.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ

1.  Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng mạng xã hội Https://thucte.vn/.

2.  Sau khi người sử dụng đăng nhập vào hệ thống, người sử dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này.

3.  Người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập tài khoản để sử dụng. Khi đăng ký, đăng nhập tài khoản, người sử dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định mới được sử dụng mạng xã hội Https://thucte.vn/.

4.  Trên mạng xã hội Https://thucte.vn/xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Https://thucte.vn/. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Https://thucte.vn/sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống các trang web của Https://thucte.vn/.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

Khi sử dụng các dịch vụ mạng xã hội Https://thucte.vn/, nghiêm cấm người sử dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau: 

- Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Https://thucte.vn/nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

- Các nội dung cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.  Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng mạng xã hội Https://thucte.vn/nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống mạng xã hội Https://thucte.vn/.

3.  Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Https://thucte.vn/.

4.  Khi giao tiếp với người dùng khác, người sử dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

5.  Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác nếu không được sự đồng ý của người đó.

6.  Lợi dụng mạng xã hội Https://thucte.vn/để thu thập thông tin của người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác.

7.  Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

8.  Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

9.  Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Https://thucte.vn/.

10. Lợi dụng Mạng xã hội Https://thucte.vn/để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

 11. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên mạng xã hội Https://thucte.vn/.

 12. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

13. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

14. Trực tiếp hoặc gián tiếp sao chép, lưu trữ, phân phối, trao đổi các nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

15. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của chủ thể quản lý mạng xã hội Https://thucte.vn/. Người sử dụng không được phép lợi dụng, sử dụng nội dung trên mạng xã hội này để thực hiện kinh doanh hoặc truyền đưa dưới bất cứ hình thức nào.  

16. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Mạng xã hội Https://thucte.vn/xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

17. Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

18. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào mạng xã hội Https://thucte.vn/.

19. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Https://thucte.vn/.

 IV. Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm người dùng

1.   Các nguyên tắc đối với người sử dụng:

Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng. Nếu người sử dụng mạng xã hội cung cấp thông tin vi phạm đến mức phải xử lý thì đơn vị quản lý mạng xã hội sẽ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo  quy định của pháp luật.

 • Trường hợp hành vi vi phạm của người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, ban quản trị Mạng xã hội Https://thucte.vn/sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 • Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
 • Các hình thức xử phạt: 

+ Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày

+ Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày

+ Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn. 

2. Các hình thức xử phạt.

Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm các hành vi sau:

- Người sử dụng có hành vi lợi dụng Mạng xã hội Https://thucte.vn/nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặcđăng tải thông tin về địa chỉ phòng chát sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền có nội dung khiêu dâm.

   - Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Https://thucte.vn/, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

  - Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.

 - Phá hoại hệ thống mạng xã hội Https://thucte.vn/: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

  - Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

 - Đối với những hành vi vi phạm này, ngoài việc khóa tài khoản, Ban quản trị mạng xã hội còn cung cấp thông tin cho cơ quản chức năng có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm các hành vi sau.

 • Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác của Mạng xã hội Https://thucte.vn/để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
 • Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của cá nhân khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
 • Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
 • Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm các hành vi sau.

 1. Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.
 2. Lôi kéo công đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin

1.  Người sử dụng Mạng xã hội Https://thucte.vn/có thể cung cấp, trao đổi thông tin trực tuyến qua các công cụ nhập liệu bằng kí tự, hình ảnh và các dạng thông tin số khác có nội dung phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của mạng xã hội Https://thucte.vn/mà không được vi phạm pháp luật hay quy định của mạng xã hội Https://thucte.vn/.

2.  Nội dung đăng tải ở các chuyên mục phải tương thích, phù hợp với mục đích cung cấp thông tin của Mạng xã hội Https://thucte.vn/ghi công khai ở dưới chân trang web.  

3.  Mạng xã hội Https://thucte.vn/không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng trên phần mềm bởi bất kỳ Người sử dụng nào. Https://thucte.vn/không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên mạng xã hội Https://thucte.vn/; sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

4.  Hệ thống Mạng xã hội Https://thucte.vn/cho phép người sử dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Thoả thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.

5.  Người sử dụng là người phát triển, thực hiện được quyền trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu trực tuyến,… và/hoặc những nội dung video khác phù hợp với các quy định của Https://thucte.vn/. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng tải lên Https://thucte.vn/các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.

6.  Người sử dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

7.  Người sử dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của mình và do mình cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng hệ thống website Https://thucte.vn/một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của mình.

8.  Người sử dụng cũng cho phép người sử dụng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

9.  Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, người sử dụng có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định. Người sử dụng đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.

10. Trong mọi trường hợp, Https://thucte.vn/được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy định đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống Mạng xã hội Https://thucte.vn/.

11. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm mạng xã hội này, người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Https://thucte.vn/không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà người sử dụng khác đăng tải. Khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội, có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do người sử dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

12. Mạng xã hội Https://thucte.vn/quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người sử dụng là trẻ em, thì họ phải có trách nhiệm xem xét và xác định nội dung nào của Https://thucte.vn/thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu người sử dụng là trẻ em thì các bé phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.

13. Khi người sử dụng truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với mạng xã hội này, người sử dụng phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà người sử dụng sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của Mạng xã hội Https://thucte.vn/, và do vậy người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội này.

14. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, Https://thucte.vn/luôn sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản trị đảm bảo phục vụ tốt hơn. 

15. Mạng xã hội này có thể có tính năng liên kết website, vì vậy, khi sử dụng mạng xã hội này, người sử dụng cần phải đọc kỹ các hướng dẫn, quy định sử dụng.

VI. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

6.1 Quyền của người sử dụng:

Khi tham gia mạng xã hội Https://thucte.vn/người sử dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

 1. Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại Https://thucte.vn/để chia sẻ trao đổi thông tin về Https://thucte.vn//, cũng như đăng tải những thông tin liên quan Https://thucte.vn//lên mạng xã hội Https://thucte.vn/để cùng nhau trao đổi, bình luận.
 2. Quyền được Https://thucte.vn/bảo mật thông tin tài khoản.
 3. Quyền được tự do khai thác thông tin, tự do trao đổi, bình luận miễn phí về các nội dung mạng xã hộiHttps://thucte.vn/cung cấp trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng mạng xã hội.
 4. Quyền được yêu cầu ban quản trị tiến hành các biện pháp xác mình thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại Mạng xã hội Https://thucte.vn/.
 5. Quyền được thông báo khi ban quản trị Https://thucte.vn/cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

6.2 Nghĩa vụ của người sử dụng

 1. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
 2. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
 3. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Mạng xã hội Https://thucte.vn/sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 4. Người sử dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Https://thucte.vn/về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người sử dụng cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 5. Khi phát hiện ra lỗi của Https://thucte.vn/, người sử dụng hãy thông báo cho chúng tôi qua hai hệ thống sau:

- Điện thoại: 0243.200.7322.

- Email: saovietqcth@gmail.com.

 1.  Người sử dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng sản phẩm mạng xã hội Https://thucte.vn/này.
 2. Người sử dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Https://thucte.vn/sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố người vi phạm trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật

VII. Quyền và trách nhiệm củaCông ty:

7.1 Quyền của mạng xã hội Https://thucte.vn/

a. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

b.  Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người vi phạm mà không cần sự đồng ý của họ và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với họ.

c.  Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm Https://thucte.vn/, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố người vi phạm trước pháp luật nếu cần thiết.

d.  Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Https://thucte.vn/có quyền sử dụng những thông tin mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

e.  Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, Https://thucte.vn/có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người sử dụng khác, Https://thucte.vn/sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm Https://thucte.vn/có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của người sử dụng vi phạm. Chúng tôi (Https://thucte.vn/) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuỳ vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của Https://thucte.vn/là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.    

 7.2 Trách nhiệm của Https://thucte.vn/

 1. Công khai thỏa thuận cung cấp và sự dụng mạng xã hội
 2. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Https://thucte.vn/.
 3. Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
 4. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 5. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm tại điều 5 nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
 6. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ ngăn chặn thông tin có nội dung vp i hạm quy định tại điều 5 nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu.
 7. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 8. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 9.  Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội.
 10.  Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 11. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Https://thucte.vn/, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

1.  Chúng tôi (Https://thucte.vn/) sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng đối với các vấn đề về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm Https://thucte.vn/.

2.  Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai ... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Https://thucte.vn/sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3.  Chúng tôi (Https://thucte.vn/) hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của người sử dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm Https://thucte.vn/. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, người sử dụng  đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4.  Bài viết, clip, video của Người sử dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Https://thucte.vn/không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của chúng tôi (Https://thucte.vn/). Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

IX.  Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

1.  Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của người sử dụng với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

2.  Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong mạng xã hội Https://thucte.vn/. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, người sử dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

3.  Người sử dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm Https://thucte.vn/một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của người sử dụng.

4.  Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

 • Nếu người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua dịch vụ Https://thucte.vn/đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.
 • Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
 • Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

+  Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

+  Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm,

+  Mô tả về nơi mà các tài liệu người sử dụng cho là vi phạm nằm trên mạng xã hội Https://thucte.vn/đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.

+  Thông tin liên hệ của người sử dụng như địa chỉ, số điện thoại, email để Https://thucte.vn/có thể liên hệ với người sử dụng.

+  Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;

+  Người sử dụng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của mình là chính xác và chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

+  Nếu tài khoản Https://thucte.vn/vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc người sử dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi (Https://thucte.vn/) có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.

- Điện thoại: 0243.200.7322.

- Email: saovietqcth@gmail.com.

X. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên internet

 • Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, bạn thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin bạn chia sẻ với những người trong danh sách bạn bè) và bình luận (những hồi đáp của bạn về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, bạn có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian bạn thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của người sử dụng. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án. (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)
 • Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến bạn bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.
 • Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.
 • Trong phạm vi của mình, Đơn vị thiết lập mạng xã hội sẽ bảo đảm tối đa thông tin cá nhân thành viên, tuy nhiên trong môi trường Internet dễ bị tấn công và xâm phạm là khó tránh khỏi.

XI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Thời hạn giải quyết khi có khiếu nại, tranh chấp phát sinh là 2 tuần, theo quy trình cụ thể sau:

Bước 1: Khi có tranh chấp xảy ra (từ 3 đến 5 ngày):

 • Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.
 • Đối với Https://thucte.vn/sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp (từ 4 tới 6 ngày):

 • Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định Https://thucte.vn/sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Https://thucte.vn/sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên Https://thucte.vn/đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.
 • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bước 3: Nghĩa vụ thông báo (2 ngày):

Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Https://thucte.vn/.

Https://thucte.vn/có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.

Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về hai kênh hỗ trợ sau:

- Điện thoại: 0243.200.7322.

- Email: saovietqcth@gmail.com.

Https://thucte.vn/tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XII. Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

 1. Phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên mạng xã hội Https://thucte.vn/bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà Https://thucte.vn/cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Https://thucte.vn/liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho mạng xã hội Https://thucte.vn/về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với:

 1. Người sử dụng, tham gia vào mạng xã hội:
 • Trường hợp người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của mạng xã hội trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.
 • Trường hợp người sử dụng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang mạng xã hội.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Mạng xã hội Https://thucte.vn/sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-  Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

-  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và mạng xã hội Https://thucte.vn/;

-  Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

-  Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-   Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Https://thucte.vn/.

-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội Https://thucte.vn/có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ các dữ liệu thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin đăng tải trên Https://thucte.vn/, địa chỉ IP của người sử dụng đều được lưu tại máy chủ của Đơn vị thiết lập mạng xã hội và thời gian lưu trữ thông tin là 05 năm

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên đơn vị quản lý mạng xã hội: Công ty cổ phần Phát triển Truyền thông và Sự kiện Sao Việt, mã số doanh nghiệp 0108278297.

Địa chỉ: Liền kề 4B, Lô 8, Khu Tái định cư Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243.200.7322

Email: saovietqcth@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Xuân Quý

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Https://thucte.vn/thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Mạng xã hội Https://thucte.vn/. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Https://thucte.vn/sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Điện thoại: 0243.200.7322

Email: saovietqcth@gmail.com

6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Https://thucte.vn/được Https://thucte.vn/cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Https://thucte.vn/.Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Https://thucte.vn/sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trao đổi của các thành viên và được số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Https://thucte.vn/.

- Ban quản trị mạng xã hội Https://thucte.vn/yêu cầu các cá nhân khi tham gia là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Https://thucte.vn/không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

XIII. Hiệu lực của thỏa thuận.

1.  Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Ban quản trị mạng xã hội Https://thucte.vn/sẽ công bố rõ trên website về những thay đổi, bổ sung đó.

2.  Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Https://thucte.vn/này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.