1. Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam trao giải thưởng Phan Châu Trinh cho 86 cá nhân.

2. Báo Quãng Ngãi ra mắt Ban Khuyến Học và khen thưởng học sinh, sinh viên.

3. Huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình đã khen thưởng 192 học sinh đạt thành tích cao, học sinh vượt khó học giỏi năm học 2021 – 2022.

4. Tỉnh Bạc Liêu triển khai nhiều hoạt động khuyến học trước thềm năm học mới 2022 – 2023.