1. Nhân dịp năm học mới 2022 – 2023 Hội khuyến học các cấp Tỉnh Yên Bái trao quà và học bổng cho học sinh nhân ngày khai giảng.

2. Hội khuyến học Tỉnh Phú Thọ thực hiện chương trình “tiếp sức cho em đến trường năm 2022”.

3. Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước: trao hàng trăm triệu đồng học khuyến học trong ngày khai giảng.

4. Nghệ An: gieo chữ trong đại ngàn.